Dây điện kéo dài sử dụng trong lắp đặt camera 10A-250V